Փաստաթղթեր

Posted by: | Posted on: Հունվարի 30, 2017

Հաշվետվություն ՊՈԱԿ-ի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի կատարման մասին առ 01.10.2018թ.

ԱԿՏ 3Հանձնման- ընդունման

Հանրակրթական ծառայությունների մպատակով հատկացված սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ 2018 III եռամսյակ

Ակտ հանձնման- ընդունման

հանրակրթական ծրագրով մատուցված սուպսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ

եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի կատարման մասին 01.07.2018թ.

Դեբիտորական և կրեդիտրական պարտքերի մասին առ 01.07.2018թ

Ծրագրային և փոստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 01.01.2018թ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 01.01.2018թ. 01.07.2018թ

Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ 2018թ. II եռամսյ

Ակտ 2 հանձնման ընդունման

texekatvutyun 1

Միջնակարգ

Հիմնական

Տարրական

Հայտարարություն

Հանձնման — ընդունման ակտ N1

Հաշվետվություն Հանրակրթական ծրագրերով մատուցվ.կրթական ծաառայ. նպատակով սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ2018թ. I եռամսյակ

Հաշվետվություն Հանրակրթական ծրագրերով մատուցվ.կրթական ծաառայ. նպատակով սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ2017թ. տարեկան

Հաշվետվություն Հանրակրթական ծրագրերով մատուցվ.կրթական ծաառայ. նպատակով սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ2017թ. IV եռամսյակ

Հանձնման — ընդունման ակտ N4

նախահաշիվ4 (2)

նախահաշիվ3

նախահաշիվ1

նախահաշիվ2

Հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի վերաբերյալ եռամսյակ 1-3 (3)

Դեբիտորական կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

 

 

 

 

 

Ընդունման և հանձնման ակտ 3

հաշվետվություն  սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ 2017 թ. III  եռամսյակ

 

 


Մեր Առաջավորները

Posted by: | Posted on: Հունվարի 28, 2017

Նորություններ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 28, 2017

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 28, 2017

25.04.2018թվականին Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ Հայոց Եղեռնի 103 -րդ տարելիցին նվիրված միջոցառում


Հայտարարություններ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 28, 2017

Դպրոցի մասին

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 20, 2016

<<Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ

Տնօրեն՝ Ժան Սանաասարի Ոսկանյան

հեռ. 093 184 — 814 , 041 184 -814,

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3025 գ.Տուֆաշեն, փող. 1, շենք 15

Էլ. փոստ` armtlu@mail.ru

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 
Իրականացնում է միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն, որն հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ., որպես  ծխական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1966թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարաններով(հեղուկ վառելիք)
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 4937 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 33