Փաստաթղթեր

Posted by: | Posted on: Հունվարի 30, 2017

Հաշվետվություն Հանրակրթական ծրագրերով մատուցվ.կրթական ծաառայ. նպատակով սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ2017թ. տարեկան

Հաշվետվություն Հանրակրթական ծրագրերով մատուցվ.կրթական ծաառայ. նպատակով սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ2017թ. IV եռամսյակ

Հանձնման — ընդունման ակտ N5

Հանձնման — ընդունման ակտ N4

նախահաշիվ4 (2)

նախահաշիվ3

նախահաշիվ1

նախահաշիվ2

Հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի վերաբերյալ եռամսյակ 1-3 (3)

Դեբիտորական կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

 

 

 

 

 

Ընդունման և հանձնման ակտ 3

հաշվետվություն  սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ 2017 թ. III  եռամսյակ

 

 


Մեր Առաջավորները

Posted by: | Posted on: Հունվարի 28, 2017

Նորություններ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 28, 2017

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 28, 2017


Հայտարարություններ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 28, 2017

Դպրոցի մասին

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 20, 2016

<<Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ

Տնօրեն՝ Ժան Սանաասարի Ոսկանյան

հեռ. 093 184 — 814 , 041 184 -814,

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, 3025 գ.Տուֆաշեն, փող. 1, շենք 15

Էլ. փոստ` armtlu@mail.ru

Աշխատողներ` 21

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 
Իրականացնում է միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն, որն հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր հանրակրթական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ  աստիճանները:
 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1921թ., որպես  ծխական դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1966թ.
Դպրոցի շենքի տիպը` հարմարեցված
Հարկայնությունը` 1 հարկանի
Ջեռուցման եղանակը` վառարաններով(հեղուկ վառելիք)
 
Առանձնասենյակների թիվը` 1
Դասասենյակների թիվը` 4
Լաբորատորիա` 1
Առարկայական սենյակ /կաբինետ` 1
Նախնական զինպատրաստության` 1
Հրաձգարան`
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ`
Գրադարանի ֆոնդը` 4937 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը` 21
Դասարանների թիվը` 6
Աշակերտների թիվը` 33